Svoz směsného komunálního odpadu a u separovaného odpadu pouze multikomodita plast a kovy bude probíhat o vánočních svátcích 25. 12., 26. 12. 2023 (pondělí a úterý) a na Nový rok 1. 1. 2024 (pondělí) podle běžného svozového plánu.

Pokud se stane, že občanovi nebude vyvezena odpadní nádoba (popelnice) podle stanoveného harmonogramu svozu, ať ji ponechá na místě do provedení výsypu.