Ve dnech 27.12. – 29.12.2023 bude kancelář správy hřbitova v provozu pouze pro konání smutečních obřadů.