Zveřejněné dokumenty podle zák.č.250/2000 Sb.

ZÁKON 250/2000 Sb.
ze dne 7. července 2000
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
v plném znění zde:

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/49567/1/2

 

Soubory jsou ve formátu xlxs nebo PDF.

Pro otevření využijte software Microsoft Excel nebo OpenOffice a pro PDF například PDF Reader.


 Schválené návrhy střednědobých výhledů na roky 2025-2026

excel icon 300x300

 Schválené návrhy rozpočtů nákladů a výnosů na rok 2023 a 2024

excel icon 300x300

 Předpokládané rozpočty do roku 2022 a návrhy rozpočtů (plánů výnosů a nákladů) na rok 2023

excel icon 300x300

 Střednědobý výhled rozpočtu 2024/2025


excel icon 300x300

 Střednědobý výhled rozpočtu 2023/2024


excel icon 300x300

 Střednědobý výhled rozpočtu 2022/2023 


excel icon 300x300

 Rozpočet 2018/2019 a střednědobý výhled 2020/2021


excel icon 300x300

 Rozpočet 2017/2018 a střednědobý výhled 2019/2020


excel icon 300x300

Cíle společnosti

 

Poskytovanými službami a činnostmi naplňujeme heslo "Spokojený občan - spokojený klient, to je náš cíl"

Technické služby města Nového Jičína zajišťují správu a údržbu majetku města, a dále zajišťují služby pro občany a podnikatele především v Novém Jičíně a jeho místních částech.