Profil zadavatele

Veřejné zakázky naší organizace jsou zveřejněny v souladu se zákonem č.134/2016 Sb. na této adrese:

 

Profil zadavatele na portále E-ZAK – aktivní:

https://ezak.novyjicin.cz/profile_display_3.html

 

Profil zadavatele na portále Softender – neaktivní:

https://www.softender.cz/detail/tsnj

Cíle společnosti

 

Poskytovanými službami a činnostmi naplňujeme heslo "Spokojený občan - spokojený klient, to je náš cíl"

Technické služby města Nového Jičína zajišťují správu a údržbu majetku města, a dále zajišťují služby pro občany a podnikatele především v Novém Jičíně a jeho místních částech.