S účinností od 1.4.2024 dochází ke změně Řádu veřejného pohřebiště města Nového Jičína, schváleného dne 20.3.2024 Radou města Nový Jičín.