Image

Smuteční oznámení

Aktualizovaná stránka smutečních událostí a dodaných Parté správci hřbitovů ve správě Technických služeb města Nového Jičína.

Cíle společnosti

 

Poskytovanými službami a činnostmi naplňujeme heslo "Spokojený občan - spokojený klient, to je náš cíl"

Technické služby města Nového Jičína zajišťují správu a údržbu majetku města, a dále zajišťují služby pro občany a podnikatele především v Novém Jičíně a jeho místních částech.