Naše služby
Zajišťujeme technickou podporu pro město Nový Jičín a blízké okolí, konkrétně tyto služby:

Místní komunikace,
tržnice,
veřejné parkoviště


 • správa DH a mobiliáře
 • parkovací místa a karty
 • a další


 • Veřejná zeleň a veřejně prospěšné práce


 • výsadba zeleně na náměstí
 • péče o městskou zeleň a trávníky
 • zeleň kruhových objezdů
 • a další


 • Odpadové hospodářství a ekologie


 • sběr nebezpečných odpadů
 • pronájem velkoobjem. kontejnerů
 • provoz separačních dvorů
 • a další


 • Správa budov, hřbitov, Wc a veřejného osvětlení


 • správa a údržba budov
 • revize a kontroly
 • a další


 • Cíle společnosti

   

  Poskytovanými službami a činnostmi naplňujeme heslo "Spokojený občan - spokojený klient, to je náš cíl"

   

  Technické služby města Nového Jičína zajišťují správu a údržbu majetku města, a dále zajišťují služby pro občany a podnikatele především v Novém Jičíně a jeho místních částech.