Pečuje o 120 km
místních komunikací.
MÍSTNÍ KOMUNIKACE
Slider

Úsek místních komunikací, veřejných parkovišť, správy dětských hřišť a mobiliáře, tržnice

Středisko Místních komunikací zabezpečuje opravy a údržbu 120 km místních komunikací.

Na těchto komunikacích provádí opravy výtluků obalovanou asfaltovou směsí, dále osazování a opravu svislého dopravního značení, obnovu a údržbu vodorovného dopravního značení. Rovněž se stará o čistotu těchto komunikací, v letních měsících strojním zametáním, v zimních měsících úklidem sněhu a posypem. Tyto práce se provádí vozidly Mercedes Unimog a vozidlem Multicar .

Dále udržuje cca 7 200 m2 chodníků a veřejných prostranství. Jedná se o opravy dlažby a pravidelný strojní a ruční úklid, který se provádí především zametacím strojem BUCHER City Cat 2020, Multicar a vyvíječem páry Eclip.

Středisko také zabezpečuje provoz tržnice a parkovacích automatů na území města, opravu a osazování laviček, opravu a vývoz odpadkových košů, údržbu vodních prvků a stará se o 67 dětských hřišť rozmístěných na území města.

Technickým zajištěním se významně podílí na mnoha kulturních aktivitách města (Novojičínské jarmarky, pivní slavnosti, kulturní léto, slavnosti města apod.).

 


 

excel icon 300x300   Operační plán zimní údržby
   ke stažení v PDF (10,8 MB) ZDE

 

 excel icon 300x300  Plán rajónového čištění města 2024
   ke stažení v PDF (264 Kb) ZDE

Ceník parkovného v Novém Jičíně:

Stání silničního motorového vozidla v obci na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin:

Název

Cena

Provozní doba

Gen. Hlaďo

20,-/hodinu nebo 10,-/30 minut

Po-Pá 6-18 hod, So 8-12 hod

Tyršova včetně parkoviště před
Mendelovou střední školou

20,-/hodinu nebo 10,-/30 minut

Po-Pá 6-18 hod, So 8-12 hod

Na Valech – parkoviště u městské tržnice

První 2 hodiny zdarma, každá
další započatá hodina 30,-/hodinu

Po-Pá 6-18 hod, So 8-12 hod

Štefánikova včetně parkoviště u Komerční banky

20,-/hodinu nebo 10,-/30 minut

Po-Pá 6-18 hod, So 8-12 hod

Divadelní – úsek od křižovatky s ul. Tyršova
po křižovatku s ul. Husova

20,-/hodinu nebo 10,-/30 minut

Po-Pá 6-18 hod, So 8-12 hod

 

Rada Města Nový Jičín schválila v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, ceník parkovného platný od 01.10.2021.

 

Středisko komunikací zajištuje:

 • zajištění, údržba a oprava komunikací a chodníkových těles, veřejných prostranství (specializované drobné stavební práce) a dalších veřejných ploch
 • zajištění a údržba Městské památkové rezervace – oprava komunikací, chodníků a jejich očista
 • osazování a oprava svislého dopravního značení, zhotovení vodorovného dopravního značení komunikací
 • čistění, údržba a oprava kanalizačních vpustí
 • instalace a oprava odpadkových košů, laviček, stojanů na kola apod.
 • zajištění odvozu odpadu z odpadkových košů na veřejném prostranství
 • čistění komunikací a chodníků, včetně likvidace plevele
 • odklízení a likvidace psích exkrementů, nákup a osazení sáčků na psí exkrementy
 • zajištění provozu a údržba fontán a vodních prvků
 • zabezpečení zimní údržby komunikací, chodníkových těles a parkovišť ve správě města v souladu s operačním plánem zimní údržby
 • zabezpečení stavby pódia, dřevěných a plátěných prodejních stánků při akcích města
 • údržba a oprava městského mobiliáře a dětských hřišť
 • zabezpečení provozu, údržby a oprav techniky přidělené středisku
 • vyjádření k rozhodnutím správních úřadů v oblasti místních komunikací
 • zabezpečení samostatné hospodářské činnosti
 • organizování a zabezpečení využití volné kapacity dopravních prostředků doplňkovou činností
 • zabezpečuje údržbu a provoz dřevoobráběcích strojů
 • zabezpečuje provoz městských parkovišť
 • provoz a údržba parkovacích automatů, zabezpečení výběru parkovného

Středisko parkoviště zajištuje:

 • zabezpečuje provoz městské tržnice
 • zabezpečení podnájmu prodejních stolů a prodejních boxů na městské tržnici na základě smluv o podnájmu
 • zabezpečení výběru poplatků za podnájem prodejních stolů
 • zajištění provozu, údržby a opravy techniky předělené středisku
 • předávání a přebírání prodejních stánků při městských akcích
 • obsluha, údržba a opravy parkovacího závorového systému a výběr parkovného na centrálním parkovišti
 • zabezpečení provozu, údržby a opravy techniky přidělené středisku
Image

vedoucí úseku:

Bc. Jiří Bala
602 765 080, 556 764 831 
komunikace@tsnj.cz

předák úseku:

Michal Turek
732 597 787
komunikace2@tsnj.cz

 hospodářka:

Eva Květoňová
556 764 831
komunikace1@tsnj.cz

HS tržnice a parkoviště

Eva Kahajová
730 163 332
trznice@tsnj.cz

Cíle společnosti

 

Poskytovanými službami a činnostmi naplňujeme heslo "Spokojený občan - spokojený klient, to je náš cíl"

 

Technické služby města Nového Jičína zajišťují správu a údržbu majetku města, a dále zajišťují služby pro občany a podnikatele především v Novém Jičíně a jeho místních částech.