Zajišťujeme výborný technický stav
budov.
SPRÁVA BUDOV
Pečuje o 3200 světelných míst.
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Udržujeme 18 čestných hrobů
po významných rodácích Nového Jičína.
HŘBITOVY
Slider

Úsek správy budov, dílny oprav, hřbitovů, veřejných WC a veřejného osvětlení

Činnosti úseku Správy budov

 • Opravy budov a zařízení v areálech TSNJ
 • Zajiťování revizí plynu a elektrických zařizení a rozvodů, komínů, plynových spotřebičů
 • Servis a údržba kotelen
 • Servis vozového parku TSNJ

Úsek správy budov zajišťuje veškeré opravy a údržbu zařízení.

Pravidelně zajištujeme na všech objektech správy budov pravidelné revize elektroinstalací, hromosvodů a revize elektrických spotřebičů a pracovních strojů dle stanoveného plánu v zákonných lhůtách. Revize el. zařízení a přístrojů prováděla firma LED Zone, s.r.o., která vzešla z výběrového řízení.

Další pravidelné revize a kontroly ostatních vyhrazených technických zařízení (plynová, zdvihací, tlakové nádoby) probíhají rovněž dle stanovených zákonných lhůt. Pravidelné kontroly komínů a spalinových cest probíhají vždy 2x ročně zpravidla před začátkem a po skončení topné sezony.

V průběhu kulturních akcí, které probíhají na náměstí v Novém Jičíně a jsou používány dřevěné prodejní stánky napojené na el. rozvod jsou zajišťovány el. revize. Všechny dřevěné prodejní stánky byly vybaveny odpovídajícími hasicími přístroji z důvodu zajištění požární bezpečnosti.

 

Úsek Městské hřbitovy

Další náplně činnosti :

 • Pronájem smuteční síně a zařízení s obřadem souvisejících
 • Výkopy hrobů
 • Exhumace
 • Provádění vsypu na rozptylové louce
 • Jednorázová údržba hrobů

Úsek zajišťuje evidenci a pronájem hrobových míst na městském hřbitově v Novém Jičíně, Straníku, Bludovicích a Žilině.

Má na starosti správu a údržbu pohřebišť včetně všech objektů na pohřebištích.Pečuje o zeleň na všech hřbitovech, provádí pravidelné seče, ořezává živé ploty. Udržuje páteřní komunikace a zpevněné plochy na pohřebištích.

Stará se o památníky padlým hrdinům světových válek a o 18 „čestných hrobů“ tak, aby byla zachována jejich pietnost a důstojnost.

Na správě hřbitova je možné si po telefonické dohodě zapůjčit invalidní vozík v době od 7:00 do 15:00 hod.

Poplatky za nájem a služby spojené s nájmem hrobového místa je možné uhradit také přímo na správě hřbitova v hotovosti nebo prostřednictvím platebního terminálu bankovní kartou ale pouze po telefonické dohodě.

Pro uložení lidských pozůstatků do hrobů je stanovena na všech veřejných pohřebištích na území města Nový Jičín tlecí doba v délce 20 let s možností pohřbívání do prohloubených hrobů do 2m.

 Fotogalerie obřadních síní v Novém Jičíně a hřbitovy v Bludovicích, Straníku a Žilině:

Otevírací doba a mapa hřbitovů ve správě Technických služeb města Nového Jičína:

Provozní doba Městského hřbitova v Novém Jičíně :

Letní období :                                                             7:00  – 20:00 hod

Zimní období :                                                            7:00 – 18:00 hod

Památka zesnulých (včetně předcházejícího týdne): 7:00 – 20:00 hod

Pohřebiště ve Straníku, Bludovicích a Žilině se neuzamykají.

Parkování je možné přímo u hřbitova na parkovišti.

 

excel icon 300x300Ceník – hřbitov
ke stažení v PDF (46 kB) ZDE

excel icon 300x300Řád veřejného pohřebiště
ke stažení v PDF (689 kB) ZDE

excel icon 300x300  Postoupení nájmu smlouvy
  ke stažení ve MS Word (24 kB)ZDE

excel icon 300x300  Žádost o přemístění urny v rámci pohřebiště
  ke stažení ve MS Word (19 kB) ZDE

excel icon 300x300  Žádost o souhlas s přemístěním urny mimo pohřebiště
  ke stažení ve MS Word (19 kB) ZDE

 

 

Kliknutím na mapku otevřete hřbitovy ve správě Technických služeb města N.Jičína (N.Jičín, Bludovice, Straník, Žilina)

hřbitovy N.Jičín

excel icon 300x300

  Žádost o souhlas se zhotovením nebo úpravou hrobového zřízení
  ke stažení ve MS Word (16 kB) ZDE

excel icon 300x300  Žádost o vjezd na hřbitov
  ke stažení ve MS Word (17 kB) ZDE

 

WC otevírací doba:

Ulice ÚZKÁ:

PO-PÁ  6:30 – 18:00   SO  7:00 – 12:00

Smetanovy sady: Květen až Září

PO-NE: 10:00 – 18:00

Úsek Veřejné osvětlení

Pečuje o veřejné osvětlení města v počtu cca 3 200 světelných míst, slavnostních nasvětlení kostela a zajišťuje vánoční osvětlení města.

 

Další náplně činnosti:

 • práce s plošinou 14 m a 20 m (včetně řidiče)
 • zapůjčení výše uvedených plošin pro výškové práce (zámečníci, klempíři, vzduchotechnika)
 • servisní práce na venkovním osvětlení
 • nátěr stožárů
 • výměna svítidel
 • odstraňování poruch na kabelech a zařízeních
 • vytýčení trasy kabelů
 • údržbu a opravy veřejného osvětlení
 • spolupráci na rekonstrukci veřejného osvětlení zajišťovaných MÚ Nový Jičín
 • výzdoby k městským akcím
 • vánoční výzdoby
 • připojování stánků
 • vytýčení tras VO a NN

V rámci volné kapacity a po předchozí dohodě lze krátkodobě zapůjčit plošiny Nissan 14m, Iveco 20m.
Pro zajištění bezpečnosti a kvality obsluhy je k dispozici dvoučlenná osádka mechanizmu.

Image

vedoucí úseku

Ing. Vladimír Bartoň
739 699 893,  556 764 848

sprava@tsnj.cz

vedoucí HS veřejné osvětlení

Petr Stašek
604 634 947, 556 764 838

vo@tsnj.cz

hospodářka

Pavlína Klimparová
556 764 841

elektro@tsnj.cz

vedoucí HS ředitelství a dílna oprav, BOZP, PO

Jan Bartošík

556 764 848, 556 764 838
bozp@tsnj.cz

doprava – dílna oprav

Rostislav Vavřín, Libor Šerý
556 764 836

dilna@tsnj.cz

HS veřejné WC

Irena Kovářová, Jiřina Nováková
736 175 964

 

vedoucí HS Hřbitovy

Renáta Majkusová

731 532 938,556 704 275
hrbitov@tsnj.cz

provozní pracovník

Pavlína Havlová
556 704 275

Cíle společnosti

 

Poskytovanými službami a činnostmi naplňujeme heslo "Spokojený občan - spokojený klient, to je náš cíl"

Technické služby města Nového Jičína zajišťují správu a údržbu majetku města, a dále zajišťují služby pro občany a podnikatele především v Novém Jičíně a jeho místních částech.