Objednávka kontejneru - velkoobjemový odpad – akce 400,- a 200,-

Kontaktní údaje objednatele:
Vyplňte požadované pole
Adresa trvalého bydliště nebo sídla společenství vlastníků:
Vyplňte požadované pole
Vyplňte požadované pole
Vyplňte požadované pole
Vyplňte požadované pole
Vyplňte požadované pole
Vyplňte požadované pole
Vyplňte požadované pole
Zvolte jednu z možností
Zvolte jednu z možností
Zvolte jednu z možností
(*) Povinné položky k vyplnění
1) Velkoobjemový kontejner může obsahovat - starý vyřazený nábytek, koberce, linolea, kovové a skleněné výrobky větších rozměrů pocházející z domácnosti apod. V kontejneru nesmí být: stavební odpady (suť, cihly, beton, ipa, azbest, sádrokarton, polystyren, okna, dveře apod.), nebezpečné odpady (barvy, oleje apod.), el. spotřebiče (TV, ledničky, pračky apod.), biol. rozložitelný odpad (ovoce, zelenina apod.), krabice, pneumatiky
2) Kontejner na bioodpad může obsahovat– trávu, listí a větve do průměru 7 cm. Větve nesmí přesahovat přes bočnice kontejneru (vany). V kontejneru nesmí být uložena zemina, drny musí být očištěny od většiny zeminy. Pozn.: Likvidace pařezu se musí nahlásit na kompostárnu předem.
Podmínky:
Po odeslání objednávky Vás bude telefonicky kontaktovat pracovník TS a potvrdí přesný termín (datum a čas) přistavení a vývozu kontejneru dle volných kapacit. Poplatek 400,- (200,- Kč) uhraďte na náš účet až po dohodnutí pevného termínu přistavení kontejneru s pracovníkem TS. Kontejner bude přistaven pouze po uhrazení poplatku. Rezervace kontejneru se řadí dle přijaté platby. STORNO lze pouze písemně 24hodin před přistavením kontejneru. V případě zrušení objednávky ze strany občana Města Nového Jičína nebo místních částí je nutné zaslat tuto informaci na TSM Nový Jičín v písemné podobě (e-mailem) s veškerými identifikačními údaji z objednávky a to nejpozději den před přistavením kontejneru na email odpady@tsnj.cz, anebo osobně v budově Technických služeb Nového Jičína, nebo rezervace propadá bez možnosti náhrady.
Musíte souhlasit s podmínkami
Musíte být občanem Nového Jičína
Musíte zaškrtnout