Rajónové čištění města a jeho okolí
Odbor správy majetku ve spolupráci s Technickými službami města upozorňuje, že i letos bude
probíhat rajónové čištění města a jeho místních částí, a to od 23. března do konce října. Předmětem
čištění budou komunikace, chodníky, parkoviště, parkovací zálivy a další zpevněné plochy a kanálové
uliční vpusti. Souběžně bude probíhat i údržba zeleně a lokálně i obnova vodorovného dopravního
značení.

20220610 113511 03
Předmětná zóna bude vždy týden před vlastním čištěním označena přenosnými dopravními značkami
IZ 8a zóna s dopravním omezením, ve které bude stanoven zákaz zastavení s dodatkovou
tabulkou, na které bude vyznačen den a hodina, kdy pracovníci Technických služeb města provedou
potřebný rozsah prací. Dopravní značky budou umístěny na začátek ulice či oblasti, kde bude zákaz
platit. Konec zóny s dopravním omezením bude označen značkou IZ 8b. Tato značka označuje konec
oblasti, kde platí zákaz zastavení. Upozorňujeme, že zónová značka platí i v přilehlých ulicích, které
nemusí být značkou označeny. Značka označuje oblast, zejména část obce, kde platí zákaz zastavení.
V případě, že je na značce vyobrazena zákazová dopravní značka, má tato zónová dopravní značka
charakter zákazové značky.

 

20220715 084934
Aby práce proběhly bez problémů ve stanoveném čase a bez nebezpečí poškození cizího majetku,
prosíme vás o sledování a dodržování dočasného dopravního značení. Respektováním přenosných
dopravních značek předejdete možnosti spáchat dopravní přestupek, který následně budete muset
řešit se strážníky Městské policie a zamezíte tak uložení pokuty v příkazním řízení. Svým
zodpovědným chováním ušetříte čas sobě i pracovníkům provádějícím úklid.
Změny v rozpisu rajónového čištění způsobené organizačními důvody, vyšší mocí apod. jsou
vyhrazeny.

20220715 090935